Firmast Soojusenergia Kontakt Vesi ja heitvesi Info Teated
Põhikiri
Nõukogu
Tegevusalad
Hinnakiri
print

Põhilised tegevusalad

• Soojusenergia tootmine ja müük.

• Joogivee tootmine ja müük ning heitvete puhastamine.

• Elamute, hoonete, tehnovõrkude, rajatiste, seadmete ning muu
kinnisvara ja vallasvara hooldamine.
.
• Elamu-kommunaalmajanduslike, transpordi-, remonditeenuste osutamine, üldkasutatava välisvalgustuse hooldus.