Firmast Kontakt Vesi ja heitvesi Soojusenergia HANKED Info Teated Veemajanduse projekt 2007-2013 Soojamajanduse projekt
print

AS Koeru Kommunaali soojusenergia piirhinnast

Konkurentsiameti kooskõlastatud hinda kutsutakse piirhinnaks, millest kallimalt soojust müüa ei tohi. AS Koeru Kommunaalile kehtib Konkurentsiameti poolt 29.01.2014 kehtestatud piirhind, mis on 52,49 EUR/MWh ilma käibemaksuta.
Kui ettevõtte tegelikud kulud on madalamad piirhinna arvutamisel arvestatud kuludest, siis on ettevõttel seadusega antud õigus müüa soojust alla piirhinna. Eeltoodust lähtuvalt müüb AS Koeru Kommunaal alates 1. septembrist 2014. a soojusenergiat hinnaga 50,92 EUR/MWh. Hinnale lisandub seadusega kehtestatud käibemaks. Soojusenergia hind koos käibemaksuga on 61,10 EUR/MWh.


Seoses ettevõtte tegelike kulude vähenemisega müüb  AS Koeru Kommunaal alates 1. jaanuarist 2015. a soojusenergiat hinnaga 48,55 EUR/MWh. Hinnale lisandub seadusega kehtestatud käibemaks. Soojusenergia hind koos käibemaksuga on 58,26 EUR/MWh.


Alus: Konkurentsiameti otsus 29.01.2014 nr 7.1-3/14-007.

Soojuse piirhinda korrigeeritakse vastavalt Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud hinnavalemile ning hinnakomponentide muutumisel muutub ka soojusenergia hind.