Firmast Soojusenergia Kontakt Vesi ja heitvesi Info Teated
Arhiiv
print

  Uus veehind alates 01.10.2015
1. juuli 2015

Veevarustuse ning heitvee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hinnad AS Koeru Kommunaal teeninduspiirkonnas alates 1. oktoober 2015

 

Koeru alevik, Vao küla, Kalitsa küla

Tasu võetud vee eest                                                 0,84 €/m3

Tasu heitvee ärajuhtimise ja puhastamise eest          1,31 €/m3

Ervita küla, Vahuküla küla

Tasu võetud vee eest                                                0,66 €/m3

Tasu heitvee ärajuhtimise ja puhastamise eest         0,79 €/m3

Abonementtasud veele vastavalt veemõõtjale on järgmised:

      kuni 1,6 m³/h                                                 0,64 €/kuus

1,7 kuni 2,5 m³/h                                                 2,56 €/kuus

2,6 kuni 6,3 m³/h                                                 6,39 €/kuus

üle 6,3 m³/h                                                6,39€/kuus + 0,19 € iga m3/ h, mis on üle 6,3m³/h               

Abonementtasu määrad heitveele on samad, mis veelegi.


*** Hindadele lisandub käibemaks seadusega kehtestatud suuruses.


Hinnad on kehtestatud vastavalt Keskkonnaministri 25.09.2015 käskkirja nr 844 
ja Koeru Vallvalitsuse 30.06.2015 määrusele nr 5.02.05.2017  LEADER toetas Koeru Kommunaali ASi.
01.07.2016  Ervita küla veehinna ühtlustamine
05.05.2016  ASi Koeru Kommunaal kontor SULETUD 14. - 27. JUULI
01.07.2015  Uus veehind alates 01.10.2015

Uudiste arhiiv